Tuyển dụng

Chuyên mục tuyển dụng nhân sự của Trung tâm bảo hành và sửa máy giặt Electrolux tại Hà Nội. Tuyển liên tục nhiều vị trí như: tuyển thợ điện lạnh, nhân viên kỹ thuật, thợ phụ điện lạnh việc nhẹ, lương cao, có hoa hồng, bao ăn bao ở…