Sửa máy giặt Electrolux tại Kim Giang

Ý có thợ sửa máy giặt Electrolux tại Kim Giang, Hoàng Mai nào có thể sửa các lỗi sau 30p. Điều này chúng tôi lại làm được, chỉ cần gọi 0904 408 412 là thợ sửa máy giặt tại Kim Giang tới liền.