Máy giặt Electrolux có mùi hôi?

Đăng ngày: 15/06/2012 09:20
Máy giặt Electrolux có mùi hôi?
Máy giặt nhà tôi gần đây có hiện tự có mùi hôi bốc ra trước đó có lúc cũng có mùi khét mong trung tâm chỉ dẫn cách khác phục bảo dưỡng máy giặt để tránh tình trạng trên. Máy giặt Electrolux cửa trên loại 6kg

Hỏi

Máy giặt nhà tôi gần đây có hiện tự có mùi hôi bốc ra trước đó có lúc cũng có mùi khét mong trung tâm chỉ dẫn cách khác phục bảo dưỡng máy giặt để tránh tình trạng trên. Máy giặt Electrolux cửa trên loại 5kg

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
   MÁY GIẶT ELECTROLUX CÓ MÙI HÔI, MÙI KHÉT
Đáp : Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng máy giặt có mùi hôi Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng máy giặt có mùi khét Cách khác phục mùi hôi của máy giặt Cách sửa máy giặt có mùi khét Thời gian: 09:25 15/06/2012
Người gửi: electrolux
Đánh giá: Rank
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn