Tuyển thợ điện lạnh làm việc tại Hà Nội

Tuyển thợ điện lạnh làm việc tại Hà Nội Tuyển thợ điện lạnh đi làm ngay, làm việc tại Hà Nội, công việc ổn định, có triết khấu %, hỗ trợ ăn ở, sử dụng phương tiện của Công ty. Tuyển 02 thợ điện lạnh tại Hà Nội, làm việc tại đây bạn có nhiều cơ hội như: được đào tạo miễn phí, tăng lương theo định kỳ nếu bạn gắn bó lâu dài. Xem chi tiết>>
Trang: 1