Một số thủ thuật Google Search có thể bạn chưa biết

Đăng ngày: 06/09/2013 23:39
Một số thủ thuật Google Search có thể bạn chưa biết
Một số thủ thuật Google Search có thể bạn chưa biết
Thủ thuật thì rất nhiều nhưng ở đây mình xin chia sẻ một số thủ thuật mình hay áp dụng trong quá trình tìm kiếm content để anh em tham khảo.

Một số thủ thuật Google Search có thể bạn chưa biết:

Thủ thuật thì rất nhiều nhưng ở đây mình xin chia sẻ một số thủ thuật mình hay áp dụng trong quá trình tìm kiếm content để anh em tham khảo. 1. Loại bỏ một từ
Bạn muốn tìm kiếm một cụm từ A, nhưng bạn không muốn hiển thị các kết quả có từ B hãy sử dụng dấu "-"
VD: marketing online -seo
Trong ví dụ bên trên mình tìm kiếm các bài viết liên quan đến marketing online, nhưng không muốn hiển thị các bài viết về SEO

2. Kết quả đến từ một trang web cố định
Bạn muốn tìm kiếm một từ khóa, nhưng bạn muốn kết quả chỉ hiển thị chỉ từ một trang web nào đó, hãy sử dụng lệnh tìm kiếm sau: "từ khóa site:trang web của bạn"

VD: social media site:suachuamaygiatelectrolux.com.vn
Trong ví dụ trên mình chỉ tìm kiếm những bài viết về Social Media của trang http://suachuamaygiatelectrolux.com.vn

3. Kết quả có chứa các từ đồng nghĩa
Bạn muốn tìm kiếm các bài viết có liên quan đến chủ đề A, nhưng trong bài viết đó cũng có chứa các từ đồng nghĩa với A, hãy sử dụng lệnh tìm kiếm sau: "A" ~từ đồng nghĩa

VD: "trẻ em" ~con nít
Trong VD trên mình tìm kiếm các bài viết về "trẻ em" nhưng các bài viết đó phải có từ con nít

4. Và
Cái này theo mình khá giống với lệnh số 3. Các bạn có thể tìm kiếm các chủ đề có chứ 2 từ khóa để lọc chi tiết hơn. Ví dụ khi mình muốn tìm các bài viết về trẻ em, nhưng chỉ muốn hiển thị các bài về trẻ châu Á thôi thì mình sẽ search: kids + asian

Như vậy chúng ta sẽ sử dụng lệnh "+"

5. Tìm kiếm một định dạng file
Bạn đang tìm kiếm một ít tài liệu, nhưng bạn chỉ muốn tìm các file pdf, hãy sử dụng lệnh sau đây: "từ khóa" filetype:định dạng file

VD: "social media" filetype:pdf
Trong ví dụ trên mình muốn tìm các tài liệu về Social Media nhưng định dạng file phải là PDF

6. Hoặc
Bạn muốn tìm kiếm những bài viết có từ A hoặc B hãy sử dụng lệnh "OR"

VD: kids OR child
Trong ví dụ trên mình tìm kiếm các bài viết có liên quan đến "kids" hoặc "child"

7. Máy tính
Google search là một chiếc máy tính tiện lợi cho bạn nếu như trên bàn của bạn không có chiếc máy tính điện từ nào.

Sử dụng */+- .... để tính toán như bình thường

8. Định nghĩa
Nếu bạn cần định nghĩa một từ nào đó, hãy sử dụng lệnh define:từ khóa
Cái này rất hay cho việc cải thiện Tiếng Anh đấy

VD: define:hello

| Chia sẻ |
THẢO LUẬN  
Chưa có thảo luận nào
Ý KIẾN CỦA BẠN  
  Hãy đăng nhập để thảo luận

Tin cùng loại cũ hơn